Danh mục: Thông tin thị trường

Trang 1/1

Cập nhật những thông tin mới nhất có ảnh hưởng đến hoiajt đọng kinh doanh của mọi ngày nghề tại Việt Nam trong bối cảnh mới./
Bao gồm:
– Dệt may cụ thể là ngành may mặc quần áo thế thao.
– Xuất nhập khẩu (FOB) các ngành hàng liên quan đến quần áo, nông sản, thực phẩm, đồ nội thất.